Giáo trình tổng hợp Hữu cơ – Hóa dầu

Giáo trình của Th.S Trần Thị Hồng
Trường ĐH . Công Nghiệp TP.HCM

Nội dung :

Chương 1: Nguồn nguyên liệu
Chương 2: Các quá trình cơ bản của tổng hợp hóa hữu cơ
Chương 3: Tổng hợp từ Axelylen
Chương 4: Tổng hợp từ metan và các Parafin khác
Chương 5: Tổng hợp từ Etylen
Chương 6: Tổng hợp từ Propylen và Buten
Chương 7: Tổng hợp từ Benzen , Toluen ,Xylen (BTX)
Chương 8: Tổng hợp chất tẩy rửa
Chương 9: Tổng hợp thuốc trừ sâu

LINK:
Giáo trình tổng hợp Hữu cơ – Hóa dầu – sinhvienhoahoc.net
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb