Giáo trình Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất (chemical plant design)

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu môn học

Chương 2: Triễn khai dự án (Project Development)

Chương 3: Thiết kế quy trình (Process Design)

Chương 4: Lựa chọn thiết bị và vật liệu chế tạo (Equipment Selection & Materials of Construction)

Chương 5: Các tiện nghi hỗ trợ sản xuất (Utilities)

Chương 6: Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy

Chương 7: Xây dựng nhà máy

Chương 8: Tính kinh tế dự án

Download:

Giáo trình cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất – SVH2

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb