VIGLACERA ban hành bộ khung tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm gạch ngói đất sét nung

Tổng công ty Viglacera đã công bố quyết định số 71/TCN-GN ĐSN ban hành bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm gạch ngói đất sét nung năm 2013, bao gồm: Tiêu chuẩn Viglacera Gạch ốp lát Clinker; Tiêu chuẩn Viglacera Gạch đặc đất sét nung; Tiêu chuẩn Viglacera Gạch ốp lát Cotto đùn dẻo; Tiêu chuẩn Viglacera Gạch gốm ốp lát đùn dẻo; Tiêu chuẩn Viglacera Gạch rỗng đất sét nung; Tiêu chuẩn Viglacera Ngói đất sét nung.

Theo Tiêu chuẩn chất lượng của Viglacera các sản phẩm gạch ngói đất sét nung sẽ có độ hút nước thấp hơn; thời gian xuyên nước dài hơn; cường độ kháng uốn, kháng nén cao hơn; dung sai kích thước nhỏ hơn; các khuyết tật ngoại quan ít hơn.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các sản phẩm gạch ngói đất sét nung và được Tổng công ty Viglacera ban hành nội bộ dùng để kiểm soát chất lượng sản phẩm thương hiệu Viglacera. So với Tiêu chuẩn chất lượng TCVN, hầu hết các tiêu chí của Viglacera đều yêu cầu ngặt nghèo hơn ở các điểm: Độ hút nước thấp hơn; thời gian xuyên nước dài hơn; cường độ kháng uốn, kháng nén cao hơn; dung sai kích thước nhỏ hơn; các khuyết tật ngoại quan ít hơn.

Bộ tiêu chuẩn cũng quy định phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; hình dạng và kích thước cơ bản; yêu cầu kỹ thuật; phương pháp thử; ghi nhãn, bao gói, bảo quản và vận chuyển; triển khai thực hiện đối với từng loại sản phẩm gạch ngói đất sét nung.

Việc triển khai thực hiện bộ khung tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm gạch ngói đất sét nung sẽ tiến hành tại các đơn vị trong Tổng công ty sản xuất sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của các tiêu chuẩn này. Theo đó, các đơn vị sẽ thực hiện theo tiêu chuẩn nội bộ ban hành và triển khai theo Phụ lục đã định rõ; định kỳ hàng tháng Viện Nghiên cứu và Phát triển Viglacera phối hợp các đơn vị trong Tổng công ty sản xuất sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn này hoặc sản phẩm tương tự được phép gắn nhãn thương hiệu Viglacera lấy mẫu sản phẩm kiểm tra theo Phụ lục; ban triển khai và quản lý chất lượng sản phẩm Gạch ốp lát Clinker, Gạch đặc đất sét nung, Gạch ốp lát Cotto đùn dẻo, Gạch gốm ốp lát đùn dẻo, Gạch rỗng đất sét nung, Ngói đất sét nung tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ hàng tháng đối với chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn này; các hoạt động kiểm tra, giám sát đơn vị theo Quy chế sẽ được thực hiện theo quy định.

Việc ban hành bộ khung tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm gạch ngói đất sét nung là bước hoà nhập tiêu chuẩn của Viglacera với các nước mà hiện TCT đang tiến hành xuất khẩu sản phẩm tạo điều kiện thuận lợi trong thương mại và phát triển thương hiệu các sản phẩm Viglacera trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, với việc tiêu chuẩn hoá các sản phẩm gạch ngói đất sét nung Viglacera đang hướng tới mục tiêu giảm bớt tất cả các loại chi phí: nguyên vật liệu, thời gian, nhân lực để làm tăng lợi nhuận cho Tổng công ty theo xu hướng sản xuất hiện đại đang được áp dụng tại các nước tiên tiến hiện nay

theo Hồng Anh – báo xây dựng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb