Biến siêu vật liệu graphen thành chất bán dẫn

Biến siêu vật liệu graphen thành chất bán dẫn

            Các nhà vật lý của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã tìm được cách biến graphen thành chất bán dẫn bằng cách cho nó tiếp xúc với một lớp nền nitrua bo.            Trong thí nghiệm, những tấm carbon đơn nguyên tử kích thước tương đối lớn được phủ lên lớp nền nitrua bo. [...]