Việt Nam chế tạo thành công pin nhiệt tên lửa tầm thấp

Việt Nam chế tạo thành công pin nhiệt tên lửa tầm thấp

Các nhà khoa học thuộc Bộ môn Hóa, Khoa Hóa lý kỹ thuật (Học viện Kỹ thuật quân sự) vừa hoàn thành đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Hoàn thiện công nghệ chế tạo pin nhiệt cho tên lửa phòng không tầm thấp”. Quy trình công nghệ chế tạo pin nhiệt gồm: Chế [...]