Những ảnh hưởng của nhựa BPA – nguyên liệu tổng hợp pc

Những ảnh hưởng của nhựa BPA – nguyên liệu tổng hợp pc

BPA ( bisphenol A) PC (POLYCACBONNATE) Vật liệu polycarbonate chính là sản phẩm của phản ứng của bisphenol A (BPA) và phosgene COCl MUA SẢN PHẨM CẦN TRÁNH BÌNH SỮA EM BÉ LÀM TỪ PC BÌNH CHỨA NƯỚC CHỊU NHIỆT TỪ PC KHÔNG NÊN MUA CÁC VẬT DỤNG CHỨA THỰC PHẨM LÀM TỪ NHỰA PC [...]