Trang chủ » THƯ VIỆN » Giáo trình

Tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Hóa Học -Công Nghệ Thực Phẩm

Tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Hóa Học -Công Nghệ Thực Phẩm

GS. TS Nguyễn Thị Hiền (chủ biên). GS.TS. Nguyễn Trọng Đàn; ThS. Lê Thị Lan Chi ĐH Bách Khoa Hà Nội 2009 CONTENT PART 1: THE BASIC UNITS 7 Unit 1: Chemistry and Its Branches 8 Unit 2: Hydrogen 10 Unit 3: Water 12 Unit 4: Classification of Matter 14 Unit 5: Solutions 16 Unit [...]

Giáo trình tổng hợp Hữu cơ – Hóa dầu

Giáo trình của Th.S Trần Thị Hồng Trường ĐH . Công Nghiệp TP.HCM Nội dung : Chương 1: Nguồn nguyên liệu Chương 2: Các quá trình cơ bản của tổng hợp hóa hữu cơ Chương 3: Tổng hợp từ Axelylen Chương 4: Tổng hợp từ metan và các Parafin khác Chương 5: Tổng hợp từ [...]

Giáo trình Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất (chemical plant design)

Mục lục Chương 1: Giới thiệu môn học Chương 2: Triễn khai dự án (Project Development) Chương 3: Thiết kế quy trình (Process Design) Chương 4: Lựa chọn thiết bị và vật liệu chế tạo (Equipment Selection & Materials of Construction) Chương 5: Các tiện nghi hỗ trợ sản xuất (Utilities) Chương 6: Lựa chọn [...]

Bột rửa chén IRO |  Nguyên liệu pha nước rửa chén IRO