Trang chủ » THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH » Phân tích - kiểm nghiệm

Phương pháp sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ

Phương pháp sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ

LCMS là phương pháp được dùng trong phân tích vết (ppb, ppm) các hợp chất cần nhận danh chính xác. Trong những điều kiện vận hành nhất định ngoài thời gian lưu đặc trưng, các chất còn được nhận danh bằng khối phổ của nó. 1. Nguyên lý chung Phương pháp khối phổ (Mass Spectrometry-MS) [...]

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

HPLC là chữ viết tắt 4 chữ cái đầu bằng tiếng Anh của phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (High Performance Liquid Chromatography), trước đây gọi là phương pháp sắc ký lỏng cao áp (High Pressure Liquid Chromatography). 1. Khái niệm Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ra đời năm [...]

Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử

Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử

Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử đo sự suy giảm cường độ bức xạ tại một bước sóng đặc trưng bị hấp thu bởi một đám hơi nguyên tử tự do. Cường độ hấp thu tỷ lệ với mật độ hơi đơn nguyên tử, tỷ lệ với nồng độ được sử dụng trong phân [...]

Phương pháp phân tích ELISA

Phương pháp phân tích ELISA

ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) là một kỹ thuật sinh hóa để phát hiện kháng thể hay kháng nguyên trong mẫu cần phân tích. Hiện nay ELISA được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu như y học, nông nghiệp và đặc biệt là trong các quy trình kiểm tra an toàn chất [...]

Thiết bị phân tích độ tro than bằng kỹ thuật PGNAA

Thiết bị phân tích độ tro than bằng kỹ thuật PGNAA

rong thời gian từ năm 2001 đến 2006, IAEA đã chủ trì thực hiện các dự án Hợp tác Vùng Châu Á – Thái Bình Dương (RAS/8/089, RAS/8/094, RAS/8/099) về “Lợi ích của việc ứng dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật hạt nhân trong kỹ nghệ khai khoáng đối với việc thăm dò [...]

Bột rửa chén IRO |  Nguyên liệu pha nước rửa chén IRO