Vì sao xăng dễ bốc cháy hơn dầu

Vì sao xăng dễ bốc cháy hơn dầu

Xăng và dầu hoả đều được chế tạo từ dầu mỏ. Xăng và dầu là “anh em với nhau”, về phương diện hoá học chúng đều là hợp chất do hai loại nguyên tử cacbon và hyđro – các hyđrocacbon – tạo ra. Điểm khác nhau là ở chỗ xăng gồm có các phân tử [...]